×
Felmeddelande :( Din CSS har inte laddats som den ska. Testa reloada sidan.
Som besökare på Fragbite samtycker du till användandet av s.k. cookies för att förbättra din upplevelse hos oss. Läs mer om vår integritetspolicy här.

Sverige

vesslan lägger av

1
Vår alldeles egna vesslan, känd från MAFIA, NiP och Nordic Division, som nu utvecklats till Adrenaline, har nu beslutat att sluta spela CS. Adrenalines spelresultat har under sin levnadstid gått ganska knackigt, med sina stora framgångar varvade med negativt överraskade resultat. vesslan är en av de mest kända och framgångsrika svenska CS-rävarna, och givetvis vill vi veta varför han tagit detta beslut. Svaret finner ni i vår fylliga intervju med personen i fråga nedan!
Som ett komplement finns ett pressmeddelande, skrivet av just vesslan, på Adrenalines hemsida.

Svensk orginalversion
English version, freely translated by Fragbite

vesslan


Det känns konstigt att inte hoppa på den viktigaste frågan först – berätta varför du beslutar dig för att lägga av med CS!

Jo jag har många skäl till varför jag slutar med CS. Det är något jag har gått och funderat på under en längre tid och tog beslutet idag. Nåra av anledningarna är personliga och kan inte dela med mig av dem ännu. Jag känner att jag inte kan fokusera 100% på CS i mitt liv just nu och kan jag inte ge 100% i det jag gör så mår jag bara dåligt. Och följaktligen så spelar man inte 100%. Jag diskuterade lite med quick och XeqtR i Belgrad om det här, och kom fram till idag att det som är bäst för laget är att de andra fem killarna ska spela sommareventsen dvs Lucchese, Notorious, Snajdan, quick, XeqtR.

Har beslutet, delvis, något att göra med lagets, eller dina egna, prestationer?

Nej, inte till den största delen. Jag har haft funderingar att sluta sen i februari. Och det har hela laget varit medveten om dock så var planerna att sluta först i augusti. Det här är det största skälet till varför vi tog in Snajdan som vi vart så fint flamade för. Att vi gick ut med att vi bara skulle vara fem spelare, och brunk fick gå, sen tar vi in en sjätte iaf. Angående prestationerna, så tog vi beslutet att det är bäst att vara fem spelare inför ESWC. Och följdaktiligen så blev det omständighet på omständighet som byggdes på för mig att ta det här beslutet ihop med XeqtR och quick.

Återigen så känns det helt rätt både på kort och lång sikt för laget.

Så effekterna i laget blir alltså inte så jättestora, rent spelarantalmässigt? Laget kommer fortsätta köra på som vanligt?

Precis. XeqtR har sedan vi kom tillbaka från USA fått ta över ingame/teamleader-rollen. Och Snajdan tog vi in av planeringssyfte plus att han spelade/ar väldigt bra i laget. Jag kommer fortfarande vara med i Adrenaline men kommer inte spela, det blir en annan roll för mig, lite mer som bds i SK.

Du har hängt kvar länge i Adrenaline, tidigare [9].esu och ännu tidigare Nordic Division, och laget har haft både flera upp- och nergångar. Reflektera över tiden, hur tycker du att det har varit?

Jävligt kul:), Har träffat så mycket roliga människor varit på så många stora events, haft en generellt sätt ganska framgångsrik CS-karriär. Så jag har ingen ånger över den tiden jag avsatt för att spela ett "spel", dessutom har jag skaffat mig väldigt många bra kontakter för framtida möjligheter:).

Och angående motgångar och framgångar. Det är endel av livet och har man inte erfarit båda delarna kan man inte njuta lika mycket av en vinst.

Du har bland andra spelat i tre av de mest kända CS-klanerna i CS-världen – MAFIA, NiP och Nordic Division/[9].esu/Adrenaline. Jämför klanerna! Berätta om för- och nackdelar klanerna hade, vad skulle du t.ex. tro om ett gårdagens MAFIA-lag idag?

MAFIA var mer ett kompisgäng som satsa lite mer seriöst på CS, det var på en helt annan nivå då, vi var väl bland dem första som försökte ta CS till nästa nivå. Finns inget lag som jag varit så stolt att vara endel av, men vi saknade den yttersta "edgen" och motivationen för att ge 100%, vilket var en stor del till varför jag började i NiP.

NiP var vi 6 killar som gav 110% av oss själva i CS. Alla hade samma inställning vilket gjorde oss extremt framgångsrika. Dock så kände jag inte den största tilliten till alla och dem flesta i laget var ganska mycket yngre än mig själv vilket gjorde det personliga planet lite svårare. Det var dock jävligt kul att spela i NiP och vinna CPL Dallas winter, var nog den mest prestige fyllda turneringen jag vunnit.

Nordic/team9/Adrenaline, fortfarande det laget jag är i – även om jag nu inte spelar längre. Jag tycker vi har en perfekt kombination mellan vad som fanns i MAFIA och NiP, just nu behöver vi bara lite med flyt också, vi har haft nåra hjärnspöken men vet att killarna kommer ge allt för att vända senaste trenden.

Men team9-tiden och vinna ESWC, Clikarena m.m. var ruskigt kul. Inte bara för vinsterna men jag trivdes extremt bra med alla personer i laget. Det är så mycket minnen att man kan sitta och rabbla upp allt sammans:). Men då får man sitta länge.

Alla spelare har sina upp- och nergångar, rent individuellt sätt. När skulle du vilja säga var din toppunkt skicklighetsmässigt sätt? Jämfört med motståndet som fanns på den specifika tidpunkten givetvis.

Jag tycker nog jag höll mig på en ganska hög nivå under dem flesta klanerna jag spelat i. CPL Cannes/Clikarena/ESWC spelade jag dock väldigt väldigt väldigt bra under en tid.

Det här är kanske långt ifrån aktuellt i nuläget, men är fortfarande intressant för många – tror du att du kommer göra någon comeback till CS?

Jag tror inte det. Och jag har ingen avsikt att göra. Kanske om någon av grabbarna i laget går och bryter alla fingrarna inför ett event eller dylikt. Men det är väldigt långsökt. Mina avsikter är att sluta med CS och jag brukar vara ganska bestämd i mina beslut. Och jag har en hel del planer att se till i närmsta framtiden just nu.

Berätta om dem! Planerna alltså, vad kommer du att göra av med ditt liv? :)

Hehe, som tidigare sagt så är inte allting klart så vill inte yttra mig om det nu. Men jag kommer defenitivt börja med någon idrott lite smått igen, måste få utlopp för mina tävlingsinstinkter annars får jag damp. Försöka plocka upp kontakten med mina vänner lite mer intensivt och sen fortsätta jobba åt Adrenaline självklart.

Då tackar jag för intervjun och önskar dig fortsatt lycka! Är det något du vill tillägga?

Tack, jo skulle vilja tacka på de ödmjuknaste vägar alla fans som uppskattat en och supportat mig och mitt lag i alla med och motgångar. Sen självklart ge ett stort tack till alla spelare och tidigare lag jag spelat med. Det har varit riktigt kul:).
English version, freely translated by Fragbite

vesslan


It feels odd to not jump directly to the most interesting question - how come you made the decision of ending your CS career?

Well, I have many good reasons why I should quit CS. It's something I've been thinking about during a long time now and I made up my mind today. Some of the reasons are personal and can't be shared yet. At the moment I feel that I can't concentrate on CS to 100% and if I can't give 100%, then I feel bad. I had a little discussion with quick and XeqtR in Belgrad about this and realized that it would be best for the team if the other five players, Lucchese, Notorious, Snajdan, quick and XeqtR played the upcoming summerevents.

Has the decision anything to do with your or the teams performance?

No, not really. I've been thinking of quitting since february and the whole team has been aware of this. The plan was to stop playing in august though. This is the main reason why Snajdan joined which we got so nicely flamed for. To let brunk leave and post a statement telling the public that we only wanted to be five players, then Snajdan joins up. About the performance.. It's best to be five players now when ESWC is closing in which helped me make this decision together with XeqtR and quick.

This feels right, both in the short- and the long run for me and the team.

So the effects on the team will not be that big. The team will keep up the good work like before?

Exactly. XeqtR has since we got back from the USA taken over the ingame/teamleader roll and we let Snajdan in because he plays/played very good in the team. I will still be in Adrenaline but I will not be a player, I'll have a different roll, like bds in SK.

You spent alot of time in Adrenaline, earlier [9].esu and even more earlier Nordic Division and the team has had alot of ups and downs. How has it been?

Damn fun :) I've met so much fun people, been to so many big events, had an overall pretty successive career so I have no regrets over the time I've spent playing a "game". I've also made alot of good contacts for future possibilities.

And about the ups and downs. It's part of life and if you haven't experienced both parts you will not be able to enjoy as much from a victory.

You have played in three of the most well known CS-clans in the CS-scene - MAFIA, NiP and Nordic Divison/[9].esu/Adrenaline. Compare the clans! Tell me a little about what has been good and what has been bad in the different teams. What would you think of yesterdays MAFIA-team today?

MAFIA was more like a bunch of friends who played CS a little bit more serious, but it was still on a completely different level then. I guess we were among the first trying to take CS to the next level. There is no other team that I'm more proud over being a part of, but we lacked the "edge" and the motivation in order to be able to give 100% which was the main reason why I started playing in NiP.

In NiP we were six guys who each gave 110% in CS. All of us had the same goals which made us extremely succssive. I didn't feel that I could trust everyone completely and everyone was younger than myself which made the personal stuff a little harder. It was fun to play in NiP and to win CPL Dallas Winter which was in my opinion one of the most prestigeous tournaments.

Nordic Division/[9].esu/Adrenaline is still the team I'm in, even though I'm not playing any longer. I think we have a perfect combination what existed back in MAFIA and NiP. At the moment we just need a little more luck. We have had a few things on our minds lately but I know that the guys will give anything in order to turn this around.

The time back in [9].esu and to win ESWC, Clikarena etc was alot of fun. Not just because we won but because I was enjoying myself alot with all the people in the team. There are so many memories, you can just sit down and talk about everything :)

All the player has their ups and downs individually. When do you think you were at your peak of skill? Compared to the competition that existed at that point of course.

I think I was at a pretty high level in all the clans I've played in. In CPL Cannes/Clickarena/ESWC I played really really really good though.

This might seem far from now, but is still interesting to many - do you think you will ever make a comeback to CS?

I don't think so and I have no reason to make one. Maybe if someone of the buys in the team accidently breaks the bones in all his fingers just before an event or something like that. My intention is to quit playing CS and I'm often very firm in my decisions. I also have alot of stuff planned in the near future at the moment.

Tell me about them! Your plans, what are you going to do with your life from now on? :)

Hehe, at the moment it is not decided so I can't talk about them, just as I said before. But I will definately start with some kind of sport again. I must leave some room for my competitive instincts or otherwise I'll freak out. I'll try to catch up with my friends and of course continue working for Adrenaline.

Then I would like to thank you for the interview and wish you the best of luck! Are there anything that you would like to add?

Thanks. Yes, I would like to thank all of my fans that have apriciated and supported me and my team through times of both good and bad. I would also like to thank all the players and former teams that I've played with. It has been very fun.
2021-07-24 10:54
En supportspelare är vanligtvis inte den som får mest uppmärksamhet. I den här artikeln vill vi råda lite bot på detta och hylla tre av Sveriges bästa spelare att ha vid sin sida.

480 kommentarer — skriv kommentar

Kommentarerna nedan är skrivna av användare på Fragbite. Fragbite granskar inte sanningshalten i texten och du uppmanas att själv kritiskt granska och bemöta texten. Förutsätt inte att innehållet i texterna är sanning.
Visa 480 kommentarer

Skriv en kommentar

Laddar..