×
Felmeddelande :( Din CSS har inte laddats som den ska. Testa reloada sidan.

Regler för användare på Fragbite

Alla uppmärksammade förseelser, stora som små, får påföljder så som avstängningar, varningar, förlust av titeln Old School (eller möjlighet att få den), publicering av IP-adress samt andra inskränkningar på användandet av Fragbite. Fragbite reserverar rätten att helt bedöma vad som bryter mot reglerna.
§1

Personangrepp är förbjudet.

Till personangrepp räknas alla osakliga nedlåtande uttryck eller ord riktade mot en specifik individ eller mindre grupp människor. Även retoriska frågor och antydanden kan vara personangrepp.
§2

Fientlighet mot människor med en viss etnisk bakgrund, hudfärg, religion, sexuell läggning eller av ett speciellt kön är förbjudet.

§3

Diskussioner som kan leda till brott mot Sveriges lag är ej tillåtna.

Exempel på sådana ämnen är sådant som uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografi, spridning av upphovsrättsskyddat material och olaga våldsskildring.
§4

Skapa inte trådar som inte kan ge upphov till en vettig diskussion.

Reklam för streams, hemsidor, IRC-kanaler eller andra onödigheter är enbart störande och därför förbjudet.
§5

Håll dig inom trådens ramar.

§6

Länkar till virus, trojaner eller liknande samt material som kan anses som stötande, så som pornografi, är förbjudet. Detta inkluderar även sådant som screamers.

§7

Förfrågningar, länkar, uppmaningar eller information om multiplayerfusk tillåts ej.

Till dessa räknas bland annat sådant som Wallhack, aimbot och farmbottar. Att uppmana till utnyttjande av buggar är ej tillåtet.
§8

Uppför dig moget och civiliserat.

§9

Diskussioner om invandring, invandrings- eller integrationspolitik är ej tillåtet.

§10

Det är inte tillåtet att föra diskussioner om droger.

Denna regel innefattar även berusningsmedel och kroppsbyggande medel, men EJ alkohol eller tobak.
§11

Personers privatliv ska respekteras.

§12

Användarnamn

Det är ej tillåtet att ha ett användarnamn som liknar en känd persons namn/nick eller namnet på ett företag eller organisation. Det är inte heller tillåtet att ha ett användarnamn med stötande budskap.
§13

Profilbilder

Din profilbild får ej vara stötande eller innehålla politiska budskap. Upprepade eller grova överträdelser resulterar i temporär avstängning.
§14

Personliga meddelanden

Om en annan användare uppmanar till att sluta skicka personliga meddelanden så ska detta respekteras.
§15

Användarkonton

Det är ej tillåtet att ha fler än ett konto. Misstänkta så kallade dubbelkonton kan komma att låsas utan förvarning.
§16

Hot eller personangrepp i personligt meddelande är förbjudet.

Att via meddelandesystemet hota eller kränka en annan användare är straffbart. Denna regel inkluderar även moderatorer.
Reglerna finns till för allas trivsel på Fragbite. Genom att registrera dig som medlem på Fragbite har du gått med på att följa dessa regler. Reglerna kan när som helst uppdateras och det är varje medlems skyldighet att kunna och göra sitt bästa för att följa dessa regler.
Laddar..