×
Felmeddelande :( Din CSS har inte laddats som den ska. Testa reloada sidan.
1

ATEISTER, döden är inte livets motsats!!

Postat av Hare Krishna den 27 Oktober 2011, 12:29
324 kommentarer · 1 813 träffar
DÖDEN ÄR INTE LIVETS MOTSATS !!!


MOTSATSEN TILL DÖD ÄR FÖDSEL/ÅTERFÖDSEL !!!


Ateister förkastar blint och hårdnackat tanken på ett liv efter döden!


Med den s.k. logiken så borde det ju inte heller finnas någon död efter livet - så hur kommer det sig att ateister blint och hårdnackat förkastar det ena, men samtidigt godtar det andra?


VAR FINNS LOGIKEN?


Antingen så finns ju BÅDE död efter livet OCH liv efter döden (återfödelse), eller så finns INGETDERA - hur ska ateisterna ha det egentligen?


Detta är en djupsinnig filosofisk frågeställning, ska bli riktigt intressant att se hur ateisterna tacklar detta...


--------------------


Vad ateister inte har fattat, är att döden inte är livets motsats!


Livet har ingen motsats, eftersom livet är en evig absolut konstant! Motsatsen till död är födsel/återfödsel, och vi själar - livet - passerar bägge dessa fysiska händelser, fysiska motsatser, med livet i behåll!


När vi tog oss in i vår nuvarande kropp, så kom vi ju till detta livet från döden (andra sidan), och när vi kilar vidare från denna kropp, så går vi ju från detta liv återigen till döden (andra sidan), för att sedan återfödas igen, då i en ny kropp, eftersom den materiella energin ständigt omvandlas och förnyas!


Allting i naturen går i cykler, ävenså våra materiella kroppar; vi föds, åldras, dör och återföds!


Precis som våren återkommer efter sommar, höst och vinter!
Precis som morgonen återkommer efter dag, kväll och natt!


DÖDEN ÄR BARA EN CHIMÄR - bara fråga om avklädning och senare ånyo påklädning av ens yttre temporära fysiska skal, våra köttkostymer!


Vi själar vandrar från ett tillstånd till ett annat, reinkarnerar, och vår nästkommande kropp erhålls i enlighet med vårt förvärvade karmakonto, de handlingar vi sått i detta liv, i kombination med våra materiella önskningar och vårt medvetandetillstånd vid dödsögonblicket!


Det är vårt subtila sinne, vårt finfysiska medvetandeskikt, som bär oss andliga själar vidare till vår nästkommande destination efter detta korta jordeliv i våra jordiska stofthyddor!


Vill det sig riktigt illa, ifall vi inte brukar den mänskliga livsformen till vad vår Skapare har ämnat den för - andlig utveckling - så kan det bli respass ner till djurriket i nästa liv, då man fråntas sin Gudagivna fria vilja, vilket medför att man inte längre har möjligheten att evolvera andligt, förrän man i något framtida liv återfår en mänsklig kropp...


Hur vi kan avbryta detta fördömda, ändlösa, kretslopp av födelse-död-återfödelse?


Genom att helt tömma karmakontot - via andligt leverne - för att på så sätt bli fri från de karmiska banden till denna mörka materiella relativa rumtid (Guds baksida), och istället återvända Hem till den eviga andliga världen, den absoluta rumtiden (Guds framsida) - Guds Rike - där ingen ålderdom, sjukdom eller död existerar, där råder nämligen evig nutid, där vi själar fröjdas i evig lycka i våra eviga andliga skepnader tillsammans med vår älskade Skapare!


Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst - Herren vare med er!


Aum, Om tat sat, Hare Krishna


Eder evigt tillgivne,
Fick en Snilleblixt

Ateister, har ni trott att döden är livets motsats?

75 personer har röstat

324 kommentarer — skriv kommentar

Kommentarerna nedan är skrivna av användare på Fragbite. Fragbite granskar inte sanningshalten i texten och du uppmanas att själv kritiskt granska och bemöta texten. Förutsätt inte att innehållet i texterna är sanning.
Visa 324 kommentarer

Skriv en kommentar

Laddar..