×
Felmeddelande :( Din CSS har inte laddats som den ska. Testa reloada sidan.
Som besökare på Fragbite samtycker du till användandet av s.k. cookies för att förbättra din upplevelse hos oss. Läs mer om vår integritetspolicy här.

Sverige

Intervju med walle om mTw

1
Som ni kan läsa i den här nyheten har walle lämnat mTw och det ryktas om att han ska vara en av NiP:s nya medlemmar. mTw gav inte någon särskilt positiv bild av walles agerande, så vi kan därför räkna med att det finns en andra version av historien. Denna version kommer i och med vår intervju med walle som ni kan läsa nedan.
Svensk version
English version (freely translated by Fragbite)Hej walle! Kan du berätta lite kort om vad som har hänt mellan dig och mTw den senaste tiden?

Jo, det är så att när jag gick med i laget blev jag lovad pengar inom ett visst datum vilket mTw misslyckades med att hålla. Bara för att jag spelar CS på hög nivå betyder det inte att inte jag också har skulder och hyra att betala. I och med att jag inte fick det innan WEG har jag ingen möjlighet att åka, tyvärr och det beklagar jag verkligen.

Min målsättning när jag gick med i laget var inte att paja våra/deras chanser i sista stund, utan jag skrev på ett kontrakt där det stod klart och tydligt vad jag skulle få och inom vilken tidsram vilket inte hände.


mTw skriver på deras hemsida om två stycken kontraktsbrott, vad för incidenter syftar de på? Anser du att du har brutit mot kontraktet?

Det finns alltid två sidor av en historia som vi alla vet. Självklart kommer de yrka på kontraktsbrott, just vilka punkter vet jag inte eftersom det inte är mitt område. Anledningen till att jag går ur mTw och inte kan åka till WEG är pga punkter i kontraktet som inte uppfylldes från deras sida.


Är du orolig för de rättsliga följder som konflikten med mTw kan få?

Svårt att inte vara det : ).


Hur känns det att lämna laget så här nära inpå WEG? Hur hårt drabbas gossarna av det sena manfallet?

Det känns rent ut sagt för jävligt. Även om folk tror att jag drog för att jag fick ett annat erbjudande så har jag alltid sett likadant på saken. Uppfylls inte den punkten innan WEG kommer inte jag kunna fara. Däremot är jag jävligt glad över att se att Petter (iLight) är tillbaka.


Hur är din relation med spelarna i laget?

Jag förklarade läget som det var när jag drog, om de väljer att vara sura på mig för evigt är det deras val - jag klandrar dem inte. Jag gillar alla spelarna i laget och hoppas att de tänker på min sida av saken också, och inte bara ser det som ett svek från min sida.


Detta blir iLights comeback, vet du något om hur hans spelschema har sett ut under tiden då han inte spelat i något topplag? Vad tror du om mTw:s chanser på WEG med iLight?

Jag tror det har blivit mest poker för Petter sen han slutade spelade och vem vet, det kanske har varit bra för mentaliteten för spelet. Han var en jäkligt duktig spelare och jag tror han kan göra en lyckad comeback. Att träna effektivt är jäkligt underskattat, så för mTw kan det gå vägen.


mTw skriver även på deras hemsida att du ska gå till NiP, är detta något som du kan eller vill kommentera?

Att sätta mig och blåneka till att jag fått erbjudande vore ju ganska genomskinligt men jag kan inte kommentera det just nu, nej.


Vi hörde ju för inte så länge sedan att ni hade mycket god laganda och många hade stora förhoppningar för er. När du ser tillbaka, är det något som du känner att du borde gjort annorlunda för att tiden i mTw skulle ha blivit längre och mer framgångsrik?

Min åsikt har inte förändrats angående lineupen heller. De gjorde absolut inget som påverkade mitt beslut i denna frågan. De är och kommer förmodligen vara det bästa gäng jag lirat med.


Det var allt för den här gången. Tack för din tid och lycka till i framtiden var du nu hamnar. Är det något som du vill tillägga?

Tyvärr finns det inte något jag kan säga till spelarna i mTw som gör saken bättre, och det beklagar jag. Jag vill bara önska dem stort lycka till i framtiden. Sedan vill jag som vanligt hälsa till STGF, PROFESSOR, BB och Ax.


English version (freely translated by Fragbite)


Hello walle! Could you please tell us briefly about what has happened between you and mTw lately?

Well, when I joined the team I was promised to recieve money at a certain date, a promise which mTw failed to fulfill. The fact that I play CS on a high level doesn't mean that I don't have any debts or rent to pay. Due to the fact that I did not recieve my money prior to WEG I am unable to attend, unfortunately, and I am really sorry about it.

My objective when I joined the team was not to destroy our/their chances in the last moment. I signed a contract where it said quite clearly what I would get and at what time, which didn't happen.


At their homepage mTw are writing about two violations of your contract, what incidents are they referring to? Do you think that you've violated the contract?

There are always two sides to a story, as we all know. Of course they'll go along the line of me violating the contract, exactly which parts they are referring to I do not know since that is not my speciality. The reason for me leaving mTw and not attending WEG are due to parts in the contract that weren't fulfilled from their side.


Are you worried about the legal consequences that the conflict with mTw might have?

It's hard not to be : ).


How does it feel to leave the team so close to WEG Season 2? How much will this affect the boys?

Honestly spoken I think that it sucks. Even if people think that I left because I got another offer I've always looked at the matter in the same way. If the mentioned part of the contract was not fulfilled prior to WEG I could not go. On the other hand I'm extremely happy to see Petter (iLight) back.


What is your relation to the players in the team like?

I explained the situation as it was when I left, if they choose to be mad at me forever that's their choice – I don't blame them. I like all the players in the team and I hope they see my side of the story too, and not only view it as a betrayal from my part.


This will be iLight's comeback, do you know how much he's played lately? What do you think about mTw's chances at WEG with iLight?

I think it's been mostly poker for Petter since i quit playing and who knows, perhaps that's been very god for the mentality in-game. He was a very skilled player and I think he can make a successful comeback. To train effectively is underrated, so I think mTw can work things out.


At their homepage mTw are also writing that you're going to NiP, is this something that you are willing to comment on?

To flatly deny that I have gotten an offer would be quite transparent, but I can't comment on that now, no.


Not too long ago we heard that you had a very nice team spirit and that you had high expectations. When you look back, do you feel that you should've done something differently so that the time in mTw could've been longer and more successful?

My opinion about the lineup hasn't changed either. They did absolutely nothing that affected my decision in this question. They are and probably will be the best gang I've played with.


That's all for now. Thank you for your time and good luck in the future wherever you may land. Is there something that you'd like to add?

Unfortunately there is nothing that I can say to the players in mTw that will make things better, and I'm sorry for that. I just want to wish them very good luck in the future. Then as usually I'd like to give my regards to STGF, PROFESSOR, BB and Ax.

333 kommentarer — skriv kommentar

Kommentarerna nedan är skrivna av användare på Fragbite. Fragbite granskar inte sanningshalten i texten och du uppmanas att själv kritiskt granska och bemöta texten. Förutsätt inte att innehållet i texterna är sanning.
Visa 333 kommentarer

Skriv en kommentar

Laddar..