×
Felmeddelande :( Din CSS har inte laddats som den ska. Testa reloada sidan.

Sverige

Intervju med bds

1
Det blev för en liten stund sedan klart att elemeNt lämnat SK för NoA och därmed kan ha gjort sig skyldig till kontraktsbrott. För att få lite mer information om alla plötsliga frågetecken tog vi tag i världens mest kända CS-klansmanager, bds.
Svensk version
English version (Freely translated by Fragbite)


SK | bds

Hej bds! Eftersom alla vet vem du är är det väl lika bra att vi går rakt på sak. Hur länge har det här med att elemeNt skulle lämna SK varit på gång?


Hans intresse för spelandet har varit väldigt vacklande de senaste veckorna och hans skola har tagit mer tid, så vi har knappt spelat med honom på ett bra tag.

Hur långt är ni beredda att gå med elemeNts kontraktsbrott?

Vi tänker fullfölja de paragrafer som han skriver under på.

elemeNt säger just nu i en intervju med TsN att han har blivit "released" (släppt) från SK. Stämmer det?

Han har verkligen inte blivit released.

Tror du att det kommer bli aktuellt med en övergångssumma, att NoA försöker lösa elemeNt från kontraktet genom att betala er?

Det tror jag inte.

Ponera att de gör det, hur mycket pengar skulle ni i så fall kräva?

Nu så började de ju från andra hållet. De bröt kontrakt först. Hade de kommit och frågat oss innan om vi kunde lösa det tillsammans, hade vi säkert gjort det.

Hur känns det här rent personligt? Med tanke på allt det arbete du lagt ner på SK.

Allting går upp och ner. Det är smällar man får ta. Jag tycker mest synd om Ola, som verkligen inte vet vad han vill. Jag känner ingen direkt oro för laget som sådant.

Många ser ju Ola som vår taktikmästare, men i ärlighetens namn så var han det bara i början.

Många tycker ju att det är ett väldigt konstigt beslut att lämna en så framgångsrik klan som SK för ett lite mindre säkert kort som NoA. Vad tror du att han har för bakgrund till beslutet förutom den bristande motivationen? Är det CS eller SK han är trött på?

Ola är en schysst kille som inte vet vad han vill. Dock måste han lära sig att ta ansvar för sina handlingar. Man skriver inte på ett kontrakt för att sedan bryta det.

Innebär kontraktet att han inte kommer få spela i sommarens CPL och andra evenemang?

Vi får se vad som händer, kan inte uttala mig om det.

Står det någonstans i kontraktet att han inte är tillåten att spela med andra klaner än SK i officiella sammanhang förrän oktober 2004?

Ja.

Om vi går vidare till SK då. Kommer ni plocka in en sjätte spelare nu eller fortsätta med fem? Uppenbarligen har ni ju tidigare sett fördelar med att ha sex spelare.

Nej det gör vi inte. Finns både för och nackdelar med fem respektive sex medlemmar. Och just nu funkar det riktigt bra med fem. Kan inte lova att det aldrig blir sex stycken igen, men inte under den närmaste tiden.

Hur mycket påverkar det här egentligen laget som sådant? Du sa att elemeNt inte spelat de senaste veckorna. Utvecklas laget så mycket på ett par veckor att han helt kan strykas?

elemeNt var med och vann CPL Summer 2003 med oss. WCG-kvalet, WCG, CXG-kvalet och CPL Danmark, vann den line-upen vi har. CPL Winter 2003 vann vi med sex-manna lineupen.

Hur ser de övriga killarna i laget på elemeNts avhopp? Är de förbannade/besvikna/uppgivna?

Han har ju inte spelat på länge så vi har inte räknat med honom som spelare. Dock att han försöker bryta kontrakt ser vi ju alla som en riktigt dålig grej. Speciellt med tanke på hur mycket vi ställt upp för honom.

Jag ser en nytändning i laget och det skall bli extra kul att enbart ha svenska spelare!

Hur bra tror du att NoA kommer kunna bli?

De är ett duktig mixlag. Mer vet jag inte.

Just nu snackas det väldigt mycket om rivalitet mellan SK och NoA på TsN. Känner ni större rivalitet mot NoA än mot andra toppklaner?

NoA tycker väldigt bra om sig själva. Vi gillar att prestera istället för att snacka så mycket.

Vad har ni för träningsupplägg för att kunna prestera bra i sommar då? Hur ser SK:s kalender ut fram till augusti?

Till skillnad från Ola så tror vi på att man blir bättre om man tränar, så vi kommer köra hårt med laget inför ESWC- och WCG-kvalen. Sen åker vi till Portugal i Juni för en PR-tour. Eventuellt kanske några av oss åker till Taiwan strax innan det.

Sen i Juli blir det CPL Summer. Och i augusti har vi ännu en PR-tour som inte är 100% bestämd ännu.

Hoppas att det här löser sig till det bästa! Tack för intervjun och lycka till med SK.swe Något du vill tillägga?

Tack själv, jag ser detta som en grym utmaning! Ärlighet vara längst!
English version (Freely translated by Fragbite)
Good evening, bds! Since you wouldn't need any presentation, let's just cut to the chase. For how long has elemeNt and NoA talked about him joining?

Well, his interest for the gaming has been instabile for the last couple of weeks and his school has taken more time than he expected, so we've hardly played with him for quite a while.

How far are you ready go with his breaking of the contract?

We're going to go all the way with the contract he signed.

A couple of minutes ago, elemeNt declared himself released from SK. Is that correct?


No, he's not been released.

Do you think that it may come to a situation with a transfer sum?

No, I don't think so.

But if it does, how much money will you charge for one piece of elemeNt?

They approached this from the wrong side. They broke the contract before they came to us. If they hadn't, we might would have come up with a nice solution.

How does this hit you personally? Due to all the work you've put down on SK.

Well, everything goes up and down some times. That's for us to deal with. I'm mostly sad for Ola, who really has no idea what he wants to do. I don't have any worries about SK right now.

Alot of people think that Ola is our master of tactics, but to be honest, that was just in the beginning of his time in SK.

Most people would say that it's a dumb descision to leave such a clan as SK for a wildcard like NoA. What do you think the background for his decision was, except for the lack of motivation? Is it CS or SK he's tired of?

Ola is a nice guy who just doesn't know what he wants. But he must learn to be responsible for his own actions. You don't just sign a contract and then break it.

Does the contract state that he won't be allowed to play for example CPL summer and other events?

We'll see about that, I can't really comment that.

Does it somewhere in the contract say that he isn't allowd to play with other clans than SK in official games until october 2004?

Yes.

Let's return to SK. Will you recruit a sixth member now or continue with five? Obviously you've seen advantages with six men earlier.

No, we won't. There're both good and bad things about six members. And now it's going well with five men. I can't promise that we won't play with six men in the future, but not at the moment.

How does this affect the team? You mentioned that elemeNt hasn't played anything the last weeks. Does the team improve that much in just a few weeks that they won't be needing him anymore?

elemeNt won the CPL Summer 2003 with us. On the WCG-qualifier, WCG, the CXG-qualifier and CPL Denmark, our current lineup won themselves. In CPL Winter 2003 we used the six player rotation.

What do the other players think about elemeNt leaving? Are they pissed off/disappointed?

As I said, he hasn't played for quite a while, so we haven't really counted on him as a player. But by breaking the contract he made a big mistake which we're all disappointed in. We've done a lot for him.

I've noticed a new spark in the team, and it will be fun to just play with swedish players!

How good do you think NoA can become?

They're a good mixteam. I don't know anything more..

Right now TsN is talking about rivality between SK and NoA. Do you feel more rivality against NoA than other topclans?

NoA like themselves a lot. We rather show our skill than talk about it.

What's your training plan to show some good results this summer? What does the SK calendar look like until august?

We think that training makes perfect, which elemeNt doesn't. So we're going to play as much as we can before ESWC and the WCG-qualifiers.

Then we're going to Portugal in June for a PR-tour. Maybe some of us are going to Taiwan before that.

Then in July there's CPL Summer. And in August we've got a PR-tour that isn't 100% decided yet.

Hope that this works out fine! Thanks for the interview and good luck with SK.swe. Anything you would like to add?

Thanks yourself. I'm looking forward to this as a great challenge! Honesty lasts longer!

Thank you Hawg for the translation!
SK:s IRC-kanal är #SK, och hemsidan är www.schroet.com.

456 kommentarer — skriv kommentar

Kommentarerna nedan är skrivna av användare på Fragbite. Fragbite granskar inte sanningshalten i texten och du uppmanas att själv kritiskt granska och bemöta texten. Förutsätt inte att innehållet i texterna är sanning.
Visa 456 kommentarer

Skriv en kommentar

Laddar..