×
Felmeddelande :( Din CSS har inte laddats som den ska. Testa reloada sidan.
Som besökare på Fragbite samtycker du till användandet av s.k. cookies för att förbättra din upplevelse hos oss. Läs mer om vår integritetspolicy här.

Sverige

ins om framtiden i fnatic och sveket i NiP

1
Igår kväll blev det klart att ins lämnar NiP bakom sig för att istället gå med i vad som under 2006 var NiP:s stora rival – fnatic. ins brytning med NiP gjordes dock inte med vidare nöjda miner.
I vår intervju, som ni kan läsa nedan, berättar ins om hur han kände sig sviken av spelarna som gick till SK efter CPL Winter. ins ger en klar bild av hur han såg på hela händelseförloppet mellan CPL Winter och hur läget ser ut idag.
– [...] Jag blev väldigt förvånad och besviken på att folk som man litade på och som man trodde växt ifrån sandlådan vid det här laget plötsligt gör en sådan här helomvändning utan att ens prata med de andra lagkamraterna!? [...]
Kort och gott bjuder ins på mycket het information om NiP-situationen och vad som väntar i fnatic. Intressant läsning utlovas!

I övrigt berättar ins att han känner sig hemma i fnatic och att han gärna konkurrerar med dsn om AWP-skyttet i laget. ins berättar även sin syn på Source och hur CS har utvecklat sig den senaste tiden.


Svensk originalversion

fnatic.ins


En sak som ännu inte riktigt blivit klarlagt – hur kom det sig egentligen att NiP-laget splittrades? Två dåliga evenemang ska väl inte resultera i en lagsplittring?

Efter vårt misslyckande i USA så satte vi oss alla ner i Dallas och diskuterade hur vi skulle göra med laget i framtiden. Alla var överens om att vi skulle fortsätta satsa och köra på med det då nuvarande laget. Då vi även hört rykten angående SK:s nya lineup frågade vi Abdi om han hade blivit kontaktad av SK och om han ville spela där istället. Abdi svarade med att han aldrig skulle lämna NiP för SK med rådande förutsättningar. Vi kom överens om att vi skulle försöka vara "bättre" än tidigare CS-lag, och inte lägga ner eller byta spelare så fort man stötte på en motgång; som dock de flesta brukar göra, en ganska tråkig men samtidigt naturlig utveckling när det handlar om pengar.

Hursomhelst, efter detta åkte jag till Wien för att fira jul och nyår och kunde därför inte vara online så mycket under de närmaste dagarna/veckorna. Någon dag efter nyår fick jag ett telefonsamtal av Emil (jag var fortfarande i Wien) och fick höra att Abdi, Robert och walle skulle gå till SK. Detta utan någon som helst förvarning till mig, och, ännu värre, utan att samspråka med NiP:s VD Andreas. Kontrakt eller inte, själv tycker jag det mer handlar om vanligt folkvett, så här beter man sig bara inte. Det är givetvis deras fulla rätt att lämna laget och se huruvida det finns något grönare gräs på andra sidan, men för den skull tycker jag inte man behöver vara så löjligt feg och konflikträdd att man inte ens vågar konfrontera sin egen organisation/sina lagkamrater och säga som det är INNAN man fullt ut bestämmer sig för att lämna.

Jag blev väldigt förvånad och besviken på att folk som man litade på och som man trodde växt ifrån sandlådan vid det här laget plötsligt gör en sådan här helomvändning utan att ens prata med de andra lagkamraterna!? Vidare förhöll det sig så att Marcus hade fått ett erbjudande från compLexity som han övervägde, detta ungefär samtidigt som det här SK-scenariot dök upp. När så Markus väl bestämde sig för att nappa på compLexity-erbjudandet kände jag att musten gick ur mig och att jag inte orkade börja om på nytt med NiP, och splittringen var då naturligtvis ett faktum även för mig.


Försökte NiP att hålla kvar dig i laget för 2007?

Ja.


Var det du eller fnatic som tog första kontakten?

Jag har länge snackat med dsn om att eventuellt spela i fnatic i framtiden. När jag fick höra vad som hänt med Robert och Abdi ringde jag dsn och frågade hur läget var i fnatic och på den vägen är det.


Hur tänkte du när du vägde för- och nackdelarna med att byta från NiP till fnatic?

Jag har alltid velat spela med dsn då vi känner varandra bra även utanför spelet. Vidare gillar jag även de andra spelarna i fnatic mycket och det var väl detta som var största anledningen till att jag lämnade NiP, jag kände mig helt enkelt mer hemma där. Självklart var detta ett svårt beslut för mig då jag inte ville svika spelarna i NiP, framförallt inte Emil som jag har blivit nära vän med under NiP-tiden och som ursprungligen var den som gav mig chansen att överhuvudtaget spela på den nivå jag gör nu.


Hur är relationerna nu mellan spelarna från det tidigare laget? Var det någon som ogillade ditt beslut att även du lämna laget?

Visst är det nog så att det fanns folk som hellre hade sett mig stanna än att gå till fnatic, men jag kände mig i princip så sviken av de andra att jag nog mer eller mindre bestämde mig för att satsa på vad jag själv ville jag med. Därmed låta solidaritet och kamratskap stå vid sidan; det var ju trots allt det de andra gjort mot mig. Jag hade inte haft något emot att Robert och Abdi lämnade NiP för SK heller om de bara hade lagt korten på bordet och berättat för oss vad de tänkte om saker och ting innan de drog, det känns både fegt och ynkligt. Jag kan ju inte säga till dem vad de får göra och inte göra med sina liv men man hade väl hoppats att man efter ett års resande jorden runt tillsammans i alla fall var värd lite uppriktighet. Hela det här beteendet känns typiskt svenskt; folk är egoistiska men samtidigt konflikträdda, en patetisk kombination i mitt tycke.


Det nya NiP-laget var hyfsat otippat med spelare som Bullen och KF3. Blev du också överraskad? Vad tror du om deras chanser?

Jo då, överraskad blev man allt. Ska bli intressant att se vad de kan göra, förhoppningsvis åstadkommer de något gott så att även NiP blir ett namn att frukta i framtiden. KF3 är ju en galen aimare så jag tror mycket beror på hur bra HeatoN och Bullen kan bli igen efter uppehållet, det råder ju en del frågetecken om det.


Hur känns det att vara en fnatic-spelare nu?

Det känns väldigt bra.


Vad kommer din roll i ditt nya lag att vara?

Jag är lite sugen på att ta över AWP:n från dsn men vi får se hur det blir med den saken. :) Min gröna bössa brukar gå snett på tok för ofta.


CS Source verkar mer eller mindre ha tagit över Nordamerika nu. Hur ser du på denna utveckling och följderna av det? Hur ser du själv på Source som spel?

Jag tycker det är tråkigt ifall det blir så att folk måste börja spela ett spel som suger bara på grund av pengarna, men blir det så blir det så. Samtidigt känner jag att det hade varit roligt med lite nya utmaningar. 1.6 är ju den ultimata CS-versionen egentligen, fattar bara inte varför det inte släpps lite fler nya banor som lämpar sig för tävlingsspel. Faktum är att varje ny version, även om de alltid buats ut jämfört med tidigare, i slutändan alltid visat sig vara bättre och mer balanserade än de äldre. Tror folk inte skulle tro sina ögon om de försökte spela 1.5 idag t.ex., hitboxar och dylikt var ju ett rent skämt. Just nu känns det som att CS står stilla; alla är ungefär lika bra och de flesta taktiker som går att hitta på har redan gjorts. Jag hade nog själv inte haft något emot att testa Source ett tag även om jag hellre spelar 1.6, så som det känns idag i alla fall.


Kan ett byte till Source överhuvudtaget bli aktuellt för fnatic?

Det får framtiden utvisa, med tävlingar och prispengar och allt rörande det. Money talks, det gäller i alla sammanhang. Just nu är det dock 1.6 som gäller, och jag hoppas att det så förblir åtminstone ett tag till.


Vad står härnäst i almanackan? Kommer fnatic att göra ett nytt försök att nå guldet på SHG Open?

Vi ska på PR-resa till Indien i slutet av januari och efter det är det antagligen SHG Open som gäller.


Sista ordet är ditt!

Vill tacka alla spelare i NiP för allt roligt vi fått vara med om och även tacka Emil som gav mig chansen att spela CS på elitnivå samt min flickvän som orkar stå ut med mitt spelande.
English version
(freely translated by Fragbite)

fnatic.ins


One thing that hasn't really been made clear – how come the NiP team split up? Two bad events shouldn't really have to end with a team splitting up?

After our failure in the USA we all sat down in Dallas and discussed what to do with the team in the future. Everyone agreed that we'd keep going and stick with the team we had at the moment. While we'd also heard rumours about SK's new lineup we asked Abdi if he had been contacted by SK and if he would prefer to play there instead. Abdi replied that he'd never leave NiP for SK under the existing conditions. We agreed that we'd try to be "better" than previous CS teams, and not quit or change players as soon as you faced a misfortune; as most usually do, a rather sad but at the same time natural development when it comes to money.

Anyway, after this I went to Vienna to celebrate Christmas and the new year and could therefore not be online as much during the following days/weeks. Some day after new year I received a phone call from Emil (I was still in Vienna) and was told that Abdi, Robert and walle were going to SK. This without any kind of warning to me, and, even worse, without discussing with NiP's CEO Andreas. Contract or not, personally I believe it mostly come down to common sense, this is simply not the way to act. It's of course their full right to leave the team and see if there's greener grass on the other side, but I don't think that for that reason you can act so ridiculously cowardly and be so afraid of conflict that you don't even dare confront your own organization/your team mates and tell them the truth BEFORE you all out decide to leave.

I was very surprised and disappointed in those who I trusted, and thought that had grown up by now, all in a sudden go from one thing to another without even talking to the other team mates!? Later it turned out that Marcus had got an offer from compLexity that he considered, this was about the same time when the SK scenario happened. When Marcus later decided to go for the compLexity offer all my motivation was lost and I didn't want to start a new NiP, and the break-up was also a fact even for me.


Did NiP try to keep you on the team for 2007?

Yes.


Was it you or fnatic who made the first contact?

I've talked to dsn for a long time about possibly joining fnatic in the future. When I heard about Robert and Abdi I called dsn and asked about the situation in fnatic and it's down that road.


How did you reason when you weighed the pros and the cons of changing from NiP to fnatic?

I've always wanted to play with dsn since we know each other well outside of the game as well. Further more I also like all of the other players in fnatic and I guess this was the biggest reason for me leaving NiP, I simply felt more at home there. Of course this was a tough decision for me since I didn't want to let the players in NiP down, especially Emil who I've become close friends with during the NiP time and who originally was the guy who gave me a shot at playing on the level I am at now.


What is the relationship between the players from the former team like? Was there anyone who disliked your decision to leave the team as well?

Of course there were probably people who had preferred to see me stay rather than go to fnatic, but I basically felt so betrayed by the others that I more or less decided to go for what ever I wanted myself as well, and let solidarity and friendship take a step back; it was after all what the others had done to me.

I wouldn't have minded Robert and Abdi leaving NiP for SK either if only they had laid their cards on the table and told us what they thought of things before they left, it feels both cowardly and pitiful. I can't really tell them what they can do and not do with their lives but you would have hoped that after a year of travelling the world together you'd at least have earned some honesty. This whole behaviour feels typically Swedish; people are egoistic but at the same time afraid of conflicts, a pathetic combination if you ask me.


The new NiP team was quite a surprise with players such as Bullen and KF3. Where you surprised too? What do you think of their chances?

Yeah, of course I was surprised. It will be interesting to see what they can do, hopefully they'll accomplish something good so that NiP will be a name to fear in the future. KF3 is a mad aimer so I think a lot will depend on how well HeatoN and Bullen can do again after their breaks, there are of course a few question marks regarding that.

How does it feel to be a fnatic player now?

It feels very good.


What will your role in your new team be?

I'm a little itchy to take over the AWP from dsn but we'll see how that turns out :) My green rifle doesn't shoot straight often enough.


CS Source seems to have more or less taken over North America by now. What are your thoughts on this development and its consequences? What are your own thoughts on Source as a game?

I think it's sad if people end up having to play a game that sucks just because of the money, but if it does end up that way, it ends up that way. At the same time I feel that it would be fun with some new challenges. 1.6 is really the ultimate CS version and I just can't understand why there aren't a couple more new maps made for competitive play released. The fact is that every new version, even if they've been booed at when compared to previous ones, in the end always have proven to be better and more balanced than the older ones. Think people wouldn't believe their eyes if the tried playing 1.5 today for example, hit boxes and such was a real joke. Right now it feels as if CS has come to a standstill; everyone is about as good and most tactics that you can come up with have been played. I myself would probably not mind trying source for a while, even if I'd rather play 1.6, as I feel today at least.


Would a shift towards Source for fnatic be an option at all?

The future will have to tell that, with tournaments and prize money and all things concerning that. Money talks, and that goes for every situation. Right now however our concern is 1.6, and I hope that it will remain so at least for a little while longer.


What's next in the calendar? Will fnatic make another attempt at the gold at SHG Open?

We're going to a PR tour in India by the end of January and after that we're probably going for SHG Open.


The last word is yours!

Would like to thank all of the players in NiP for all the fun we had and also thank Emil who gave me the chance to play CS at an elite level as well as my girlfriend who bares with me playing.
2020-08-10 16:33
Faruk "pita" Pita är en av de mest framgångsrika coacherna i svensk Counter-Strike. Han ledde Ninjas in Pyjamas till deras första major och har ett stort antal titlar under sitt namn. Men han har även en lång historia som startade redan i 1.6. I denna intervju går vi igenom den första halvan av pitas karriär.
2020-08-12 14:15
Det är inte allt lätt att kontrollera sina känslor i en match. Ibland spelar man sin bästa match någonsin medan resterande spelare i laget inte spelar sitt bästa. Eller så kanske du har otur varje runda. Hur ska då man undvika att bli salty under en match? Här är våra tips.

380 kommentarer — skriv kommentar

Kommentarerna nedan är skrivna av användare på Fragbite. Fragbite granskar inte sanningshalten i texten och du uppmanas att själv kritiskt granska och bemöta texten. Förutsätt inte att innehållet i texterna är sanning.
Visa 380 kommentarer

Skriv en kommentar

Laddar..