×
Felmeddelande :( Din CSS har inte laddats som den ska. Testa reloada sidan.
Som besökare på Fragbite samtycker du till användandet av s.k. cookies för att förbättra din upplevelse hos oss. Läs mer om vår integritetspolicy här.

Övrigt

Jättebråket i DreamHacks ägarled

0
För fem år sedan sålde DreamHacks grundare verksamheten till Robert Ohlén (idag 42 år) och David Garpenståhl (idag 40 år), även känd som G3X.

Samarbetet mellan Ohlén och Garpenståhl skulle bli startskottet till en fantastisk framgångssaga med besökarrekord och andra rekord slagna vart och vartannat evenemang.
Från framgångssaga till bitter konflikt på fem år

DreamHack
DreamHack är en av de tyngsta, om inte den allra tyngsta, esportorganisationen i Sverige. Man är en central del i vad som är Esportsverige med inflytande över media, turneringar och – viktigast av allt – DreamHacks LAN-festivaler med fler än 10 000 deltagare. 2009 omsatte man 27 miljoner kronor.
De båda partnerna ingick ett avtal som delade ägandet av DreamHack i lika delar mellan dem. Garpenståhl tog dock ansvaret för att driva själva verksamheten. I maj 2009 fick han den formella rollen som VD för DreamHack, mot den under omständigheterna låga lönen av 20 000 kr per månad.

Under Garpenståhls ledning frodades DreamHack och företaget växte konstant. Världsrekordet på 12 757 datorer under DreamHack Winter 2010 innebar en dubblering från deltagarantalet innan man tog över verksamheten. Samtidigt har man expanderat till att innefatta flera evenemang per år, evenemang i andra städer och till och med verksamhet utomlands. DreamHack har till och med börjat producera tidningsmagasin, skapat ett omfattande mässområde, esportarenor av internationellt häpnandsväckande omfattning och livesändning av esportmatcher med enorm spridning.

Garpenståhl sparkas

Medan DreamHack alltjämt fortsätter att slå rekord har framgångssagan även utvecklat en bitter baksida. I mars 2010, mindre än ett år efter att han fått rollen som VD för DreamHack får David Garpenståhl sparken. Bakom beslutet står Bernt Ohlén, far till Robert Ohlén, som överlåtit sin andel av företaget till sin far.

–- I februari upptäckte jag att David Garpenståhl inte hade skött sitt jobb, sade Bernt Ohlén då till Dagens Industri.

I sin kommentar till samma tidning ger Garpenståhl en fingervisning om att detta inte är en brytning som han kommer att låta vara:

–- Jag känner mig helt överkörd och väldigt besviken.

Familjen Ohlén förväntar sig sedan att Garpenståhl ändå – trots att han blivit sparkad som VD – ska komma till DreamHacks kontor och arbeta i form av styrelsemedlem. Så sker inte, och man anklagar Garpenståhl för att medvetet eller omedvetet riskera att försätta hela DreamHack i konkurs genom att inte göra ekonomiska utbetalningar i form av löner, kundfakturor och inbetalningar till Skatteverket.

Garpenståhl, å sin sida, hävdar att anklagelserna om sabotage är nonsens, och att han tvärtom skyddar DreamHack från ”familjen Ohléns framfart”. Han hävdar att löner och skatter betalas i tid samt att han efter att ha blivit sparkad som VD fortsätter sitt arbete som styrelsemedlem. Detta arbete omöjliggjörs dock, enligt Garpenståhl, av Bernt Ohlén och den 19 april 2010 lämnar Garpenståhl i protest alla styrelseuppdrag i koncernen.

Enligt familjen Ohlén, blir man tvungna att skjuta till kapital för att sommarevenemanget 2010 överhuvudtaget ska bli av. Totalt 5,1 miljoner kronor av familjen Ohléns privata tillgångar pumpas in i DreamHack. Innan man gjorde detta tillskott har dock även 1,2 miljoner kronor betalats ut från företaget, i form av återbetalningar av gamla lån, varav minst 1 miljon kronor till Robert Ohlén. Kapitaltillskottet blev därför totalt 3,9 miljoner kronor från familjen Ohlén under 2010.

Garpenståhl hävdar även att DreamHack inte hade ett behov av extra kapital förrän man betalade ut de 1,2 miljoner kronorna. Vidare anser han att Bernt Ohlén har rekryterat en ”orimligt dyr och okvalificerad ledning” i form av Christer Engström och hans sambo. Ersättningen till dem ska ha skapat kraftigt ökade kostnader för DreamHack.

Bitterhet och bråk

På kvällen tisdagen den 30 mars träffas David Garpenståhl och Bernt Ohlén på advokatbyrån Wistrands kontor på Regeringsgatan 36 mitt i centrala Stockholm, mellan Hötorget och Stureplan.

Man träffas för att diskutera ägarfrågor eftersom det står klart att situationen är så allvarlig att man inte kommer att kunna fortsätta med delat ägande. Garpenståhl vill köpa Bernt Ohléns ägarandel. Något seriöst förslag kommer dock aldrig från Ohlén. Enligt Garpenståhl blir Ohléns svar, med ”hån och förakt”, att det skulle kosta 100 miljoner kronor. I stämningsansökan skriver Ohlén att Garpenståhl, som var ”synbarligen missnöjd med erbjudna villkor”, förklarade att han ”avsåg göra allt han kunde för att krossa familjen Ohlén”.Under samma möte meddelar Garpenståhl även att han polisanmält Bernt Ohlén för hans beteende i bolaget. Garpenståhl anklagar även Bernt Ohlén för att inte ha agerat i bolagets bästa, utan endast ha försökt sko sig på bolagets bekostnad.

Detta händer i mars och är upptakten till flera stämningar och rättsmål. Båda sidorna anlitar framstående advokatbyråer. Garpenståhl använder sig av Wistrands advokatbyrå med den internationellt rekommenderade advokaten Olof Alffram, medan Ohlén vänder sig till advokatbyrån Hökerberg & Söderqvist, med kontor i korsningen Kungsgatan-Sveavägen intill Hötorget i Stockholm.

Ohlén hävdar att han är ensam ägare till DreamHack medan Garpenståhl bestrider detta. Garpenståhl anklagas även för att förtala och sabotera DreamHacks verksamhet. I samband med detta försöker Ohlén och DreamHack att förbjuda Garpenståhl att konkurrera med dem (med grund i anställningsavtal med mera). Samtidigt kontrar Garpenståhl med att anklaga Ohlén för brott mot aktiebolagslagen.

Den rättsliga processen startar.

Sparkningsmysteriet

David Garpenståhl

Garpenståhl var tidigt inblandad i gaming som manager för NiP och grundare av SoGamed. Han är en erfaren entreprenör som har startat 14 företag och varit med och grundat bland annat ESN och EEGAB.

Det är två inflytelserika företag i den svenska esporthistorien med projekt som PlayZeek (Spelarenan) och SEL samt samarbeten med WCG, WSVG, CPL och ESWC. Förutom DreamHack har han på senare tid även varit involverad i Inferno-Online, som till 30 % ägs av DreamHacks ägarbolag.
Men varför blev David Garpenståhl från början sparkad från VD-posten? Av allt att döma är DreamHack ett mycket framgångsrikt företag med hög tillväxt. Bernt Ohléns kommentar till Dagens Industri avslöjade inte mer än att han ansåg att Garpenståhl inte hade skött sitt jobb.
På detta svarar dock Garpenståhl till Fragbite:

– Att jag ”inte skött mitt jobb” var endast en påhittad orsak för familjen Ohlén för att gå bakom min rygg och kapa bolagets styrelse och för att sedan kuppa företagen och försöka sätta dem på börsen.

Familjen Ohlén menar å sin sida att en börsintroduktion aldrig varit aktuell, utan att man endast undersökt alternativ att få kapitaltillskott. Garpenståhl hävdar däremot att det i december 2009, två månader innan han fick sparken, fanns en ”tydlig och detaljerad plan” för hur en börsintroduktion skulle genomföras.

Samtidigt har Fragbite tagit del av intern kommunikation som visar att DreamHack av allt att döma visade fina siffror innan Garpenståhl sparkades från VD-posten. År 2009, Garpenståhls sista år som ansvarig för verksamheten, omsatte DreamHack totalt 27 miljoner kronor, vilket är en dryg tredubbling från 2006, då han gick in i bolaget. I kassan fanns då cirka 2 miljoner kronor.

Familjen Ohlén

Familjen Ohlén representeras här framförallt av Bernt Ohlén och hans son Robert. Det var dock sonen Joakim som var först in i gamingindustrin som en av de tidiga delägarna i Inferno-Online Stockholm.

Bernt Ohlén tjänade miljonbelopp som en av två grundare till ett datorföretag (CMA Computer Marketing), som vid ett tillfälle omsatte 1,7 miljarder kronor. I slutet av 90-talet köptes Bernt Ohlén ut ur bolaget av sin kompanjon, för att kunna trappa ned. Familjen Ohlén är även en av de större aktieägarna i ESN, och det var där som Bernt Ohlén träffade David Garpenståhl.
Bernt Ohléns förtroende för David Garpenståhl som chef för verksamheten var åtminstone så sent som den 10 februari mycket gott, enligt mailkonversationer. Det måste med andra ord ha hänt något dramatiskt under februari som gjorde att Ohlén ändrade sin ställning så drastiskt från ett gillande till ett avskedande.

Garpenståhl hävdar alltså att han inte misskött sitt jobb och att familjen Ohlén endast har velat få ut snabba pengar ur DreamHack, och därför sparkat honom. Han pekar även på faktumet att Bernt Ohléns ägarbolag för andra investeringar har gjort en förlust på 6 miljoner kronor under 2009 och 2008 sammantaget. Pengar som skulle ersättas genom att börsintroducera DreamHack, enligt Garpenståhl.

Olika källor inom DreamHack gör dock även gällande att Garpenståhl varit en mycket impopulär ledare bland annat inom DreamHack Crew (de som hjälper till vid varje DreamHack-evenemang).

I vilket fall som helst finns inte någon klar anledning till varför Garpenståhl blivit sparkad. Detta eftersom DreamHack och familjen Ohlén endast ger den vaga förklaringen att han inte skött sitt jobb, samtidigt som Garpenståhl alltså klart och tydligt säger emot.

Att äga eller att inte äga

Som om inte trasslet redan var nog finns det även oklarheter i hur stor del av DreamHack Garpenståhl äger, om han skulle vinna målet om ägandet.

Detta beror på att aktierna i DreamHack har spätts ut i och med de extra 5,1 miljoner kronorna som familjen Ohlén lade in i bolaget under 2010. Garpenståhls 50-procentiga ägarandel riskerar alltså att ha blivit till en minoritetspost (detta kan verka krångligt, men – för de som sett The Social Network – är det som händer med Garpenståhls ägarandel här samma sak som vad som i filmen hände med Eduardo Saverins ägarandel i Facebook).

Dock går även detta att ifrågasätta. Garpenståhl, som ju åtminstone innan ägde halva bolaget, hävdar att han aldrig blivit kallad till den bolagsstämma där det beslutats om nyemissionen, och att hela emissionen därför blir ogiltig (det motsvarar att han aldrig skrev på det papper som Eduardo Saverin godtroget skrev på i filmen). Det ska även finnas domslut från maj 2010 (och förnyat i januari 2011) på att Garpenståhls ägarandel inte får spädas ut under tiden som rättegången pågår.

En annan komplikation är att familjen Ohlén även hävdar att man lånat Garpenståhl pengar för att han från början överhuvudtaget skulle ha råd att köpa in sig i DreamHack. Det går därför på den vägen möjligtvis även att argumentera för att Garpenståhls andel tillhör familjen Ohlén som pant för lån, även om omständigheterna kring detta lån inte är kända. Garpenståhl menar däremot att samarbetet från början gått ut på att han skulle stå för ledningen av DreamHack medan familjen Ohlén ansvarade för finansieringen, det vill säga pengarna, och att han på så sätt inte har en skuld.

Väntan på domslut

Tingsrätten jobbar långsamt, men vissa framsteg verkar ändå ske. Den 16 december skrev Garpenståhl på Twitter:Detta skrevs angående det mål där DreamHack och Ohlén försökt att förbjuda Garpenståhl att konkurrera med DreamHacks verksamhet. Målet pågick i nästan sju månader, vilket gjorde att det drog ut så mycket på tiden att domslutet inte längre skulle fylla någon funktion. Efter att ha nått en nota på 107 000 kr för rättegångskostnader valde DreamHack att ge upp. Garpenståhl hade då en motsvarande kostnad på 95 000 kr. Vem som får betala återstår att se.

Det var dock bara ett av målen, och flera andra återstår. Den 10 januari hölls en förhandling i ett annat av målen. Vilket mål som förhandlingen handlade om och hur det gick är dock oklart.

Tingsrättens beslut lär dröja, och det är efter det även möjligt att processen överklagas vidare till hovrätten. Med andra ord kan komplikationerna för DreamHack som organisation bli både allvarliga och långtgående, även om man verkar ha klarat 2010 bra. Samtidigt har Garpenståhl planer för ny verksamhet, som sannolikt kommer att konkurrera med DreamHack på ett eller annat sätt.

Vi står med andra ord inför vad som kan bli en mycket turbulent tid i svensk esporthistoria. Familjen Ohlén är fast besluten att kontrollera DreamHack och David Garpenståhl är lika fast besluten att inte ge upp om samma sak.

– All den skada familjen Ohlén har orsakat bolagen sen februari 2010 kommer de att få stå till svars för inför domstol.

Med andra ord: Historien är långt ifrån slut.

Källor

Källorna till denna artikel är domstolshandlingar från ett av målen (om konkurrensförhindran av Garpenståhl) och samtal med de inblandade parterna, samt diverse nyhetsartiklar och andra typer av källor.

90 kommentarer — skriv kommentar

Kommentarerna nedan är skrivna av användare på Fragbite. Fragbite granskar inte sanningshalten i texten och du uppmanas att själv kritiskt granska och bemöta texten. Förutsätt inte att innehållet i texterna är sanning.
Visa 90 kommentarer

Skriv en kommentar

Laddar..